Slide Castello di Corbara Chào mừng quý khách tới thăm công ty rượu vang Castello di Corbara Lịch sử Slide Vang Riserva Xem tất cả Slide Thybris Lago di Corbara DOC
Sangiovese Merlot Cabernet Sauvignon
Podere il Caio
Sangiovese Merlot Umbria IGT
Campo della Fiera Umbria Sangiovese Campo della Fiera
Sangiovese Umbria IGT
Vang Đỏ
Slide Vang Trắng Xem tất cả

CASTELLO DI CORBARA LUÔN THEO DÕI CHẶT CHẼ MỘI TRƯỜNG VI KHÍ HẬU CỦA 1000HA ĐẤT TRỒNG NHO ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TỪ ĐÓ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VANG VỚI CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

VANG TRẮNG

Castello di Corbara Grechetto Umbria IGT

Castello di Corbara Grechetto Umbria IGT

Grechetto Umbria IGT Năm 2019, 13,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Piana Grande Orvieto Classico superiore DOC

Piana Grande Orvieto Classico superiore DOC

Orvieto Classico Superiore DOC Năm 2019, 13.5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

VANG ĐỎ

Podere il Caio Sangiovese Merlot Umbria IGT

Podere il Caio Sangiovese Merlot Umbria IGT

Sangiovese Merlot Umbria IGT Năm 2021, 14% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Thybris Lago di Corbara DOC

Thybris Lago di Corbara DOC

Năm 2020, 14,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

VANG RISERVA

Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC

Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC

Cabernet Sauvignon Năm 2018, 14% Độ cồn Chứa sulfit

Read more
Orzalume

Orzalume

Grechetto Sauvignon Umbria IGT Năm 2019, 13,5% vol. Contiene solfiti

Read more
Calistri

Calistri

Lago di Corbara Sangiovese DOC Năm 2018, 14% vol. Contiene solfiti

Read more
De Coronis

De Coronis

Lago di Corbara Merlot DOC Năm 2017, 14,5% Độ cồn Chứa sulfit

Read more

GIẢI THƯỞNG

International Wine Challenge 2014
Decanter World Wine Awards 2014
Decanter World Wine Awards 2014
Decanter World Wine Awards 2013
Decanter World Wine Awards 2012
Decanter World Wine Awards 2012

logo_OCM_2015