Công ty nằm gần hồ Corbara, đi theo đường cao tốc Autostrada del Sole A1 Firenze – Roma.

Đối với khách hàng đến từ phía Bắc: Lối rẽ Orvieto nằm ở đường La Statale số 71 sau đó theo đường 448 theo hướng Todi sẽ đến Loc. Corbara, 7 – 05019 Orvieto (TR).
Đối với những người đến từ phía Nam: Lối rẽ Orvieto, tiếp tục dọc theo đường La Statale số 71 sau đó theo đường 448 theo hướng Todi lên đến Loc.

Corbara, 7 – 05019 Orvieto (TR).

Loc. Corbara 7
05018, Orvieto (TR)
Ý

ĐT: +39 0763 304035

Fax: +39 0763 304055

Email: info@castellodicorbara.it

Chúng tôi tổ chức các tour du lịch có hướng dẫn viên đến các vườn nho và hầm rượu, bao gồm nếm rượu vang kết hợp với thịt nguội và pho mát địa phương hoặc món ăn truyền thống của vùng Umbria.