Podere il Caio Sangiovese Merlot Umbria IGT

Sangiovese Merlot Umbria IGT
Năm 2021, 14% Độ cồn
Chứa sulfit

Danh mục: Product ID: 4267

Mô tả

Rượu được ủ từ một hỗn hợp nho Sangiovese và Merlot, thu hoạch từ các vườn nho ở độ cao và độ phơi tối ưu, đất trồng xê dịch giữa đất thịt và đất cát. Các vườn nho được khiểm soát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng nho.
Sau khi đạt độ chín tối ưu, nho được thu hoạch riêng biệt tùy theo giống nho và vườn nho.