Piana Grande Orvieto Classico superiore DOC

Orvieto Classico Superiore DOC
Năm 2019, 13.5% Độ cồn
Chứa sulfit

Danh mục: Product ID: 4263

Mô tả

Castello di Corbara Orvieto Classico Superiore DOC, đúng như mô tả, là kết quả của sự kết hợp của nhiều loại nho bản địa khác nhau. Những giống nho này được thu hoạch từ những vườn nho già được sử dụng từ 1970.
Hỗn hợp của rượu thể hiện thành phần của các loại nho khác nhau trên vườn, chủ yếu là vị của Grechetto. Thành phần cải tiến duy nhất là việc thêm vào một phần nhỏ Sauvignon Blanc trước khi đóng chai. Vườn nho được quản lý trong mỗi giai đoạn hình thái học tuân theo tất cả các quá trình cần thiết để sản xuất một lượng rượu chất lượng cao với số lượng có hạn. Việc lựa chọn thời điểm tốt nhất để thu hoạch nho rất quan trọng, vì mỗi vườn nho và mỗi loại nho đều có thời điểm chín hoàn hảo riêng.