De Coronis

Lago di Corbara Merlot DOC
Năm 2017, 14,5% Độ cồn
Chứa sulfit

Danh mục: Product ID: 4251

Mô tả

Rượu De Coronis được ủ từ nho Merlot, nho này được thu họach từ vườn nho cổ “Villa De Coronis”, giờ được gọi là “Podere Corone”. Sản lượng không vượt quá 40 tạ/ha trên 5ha dất. Chỉ mùa nho tốt nhất mới có thể ủ được loại rượu này, nên số lượng rượu rất có hạn.