Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC

Cabernet Sauvignon
Năm 2018, 14% Độ cồn
Chứa sulfit

Danh mục: Product ID: 4268

Mô tả

Rượu Lago di Corbara Doc Carbernet Sauvignon được ủ từ nho Carbernet Sauvignon, nho này được lựa chọn từ vườn nho Ponticello, gần hầm rượu,
Đất trống nằm gấn lòng sông Tevere, từ đó nhận được nhiều đặc tính độc đáo.
Công đoạn chăm sóc vườn nho bắt đầu từ những giai đoạn hình thái học đầu tiên và được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm sự cân bằng giữa công đoạn sản xuất và môi trường.